Menu

Malerlauget i BG&IF

image Malerlauget anno 2013

Malerlauget opstod i forbindelse med udvidelsen af klubhuset i 2003/2004, hvor Danger blev opfordret til at samle en gruppe tidligere BG-fodboldspillere, altså pensionister, til at forestå malingen af materialer til klubhusudvidelsen.

En gruppe på 8-9 stk. gik i krig og malede ikke alene diverse brædder m.v. til opsætning udvendig men også samtlige lokaler indvendig, kort sagt alt malerarbejde blev udført af denne gruppe gamle fodboldspillere.

Da man var færdig omkring juletid, blev man enige om at afholde en julefrokost og under denne kom forslaget om, at man fremover skulle mødes den 1. onsdag i måneden i klubhuset, under navnet MALERLAUGET I BG.
Man blev også enige om at udvide gruppen op til 15 personer, som var det antal der var passende. Derefter gik man igang med at finde midler til opførelse af en petanquebane ved klubhuset, og ved egen arbejdsindsats samt midler fra kommunens fifty-fiftypulje blev petanquebanen en realitet.


Man blev også enige om, at på mødedagen hver måned, skulle man starte med en tår kaffe og drøfte lidt om verdenssituationen. Dernæst spille petanque i 2 timer fra 10-12, hvorefter man på skift spillerne imellem, har mad med til hele bundtet samt lidt snaps til ganen. Øl køber man i klubhuset, så støttes klubben også her.
Malerlauget har altså 10 års jubilæum i år sammen med klubbens 100 års jubilæum.

Igennem disse 10 år har lauget stået for al vedligeholdelse - både ude og inde af klubhuset - med maling, samt udført diverse småting herudover, som nye spillerbokse.
Malerlauget stod også i spidsen, da det gamle halgulv i Nordfynshallen skulle udskiftes, herved 35 tus. til klubben.  Herudover hjælper medlemmerne støtteforeningen ved større vedligeholdelses arbejde samt nybyggerier.
Malerlauget hjælper også ved Fyn Cup sejladsen rundt om Fyn samt ved det årlige cykelløb. Selv afholder malerlauget hvert år i juni en cykeltur med damer og efterfølgende grillparty.

Luk