Menu

BG&IFs Støtteforening

Hvad er og hvad står BG&IFs Støtteforening for.

Støtteforeningen er ikke så gammel, den blev startet i 1982 af nogle fremsynede mennesker, som så et behov og aflastning for dem, der arbejdede med moderklubben.

Hvad er Støtteforeningens opgaver
– som ordet siger, er det at støtte op om arrangementer og skaffe penge – det er lykkedes.

Fra starten overtog foreningen klubbladet BOLDEN med mange annoncer og fik sat gang i bandereklamer på stadion.  Prøvede på at starte sportsuge, det gik ikke, herefter blev det Anders And stævner og sportsstævner, som også har overlevet sig selv.
Vi har også prøvet med støttelotto, det er der heller ikke penge i mere.

For 13 år siden var foreningen heldig at få en aftale med sejlklubben om at stå for aktiviteterne i land ved FYN CUP. En god aktivitet der kræver ca. 120 hjælpere, men giver en fornuftig økonomisk afkast. Siden er der kommet sponsorcykelløb sammen med KGI-Klinte og Nordfyns Banks Cykelløb. Noget der kræver en del hjælpere, men giver gode penge til klubben.

Disse aktiviteter giver ca. 100.000,- kr. pr. år, penge som gives efter behov til BG&IF.
Det har givet mulighed for ture til spillere i klubben, samt givet klubben en god økonomi – som giver mulighed for at lave noget positivt.
Foreningen har ligeledes med penge og meget frivilligt arbejde været med til, at vi har så gode og pæne lokaler på området.

At drive en klub som BG&IF kræver mange ildsjæle og godt samarbejde som vi har.
Her har Kommunen og forældre en stor fritidshjem for små penge.

På BG&IF`s  Støtteforenings vegne

Gunner Møgelvang

Luk