Menu

Udmeldelse

I BG&IF opkræves kontingent hvert halve år for følgende to perioder:

  • 1. januar til 30. juni
  • 1. juli til 31. december

Udmeldelse skal ske skriftligt inden udgangen af et halvår, så vi undgår arbejdet og udgifterne til at udsende kontingentopkrævning for det kommende halvår. Det vil sige senest den 30. juni eller 31. december. Ellers skal kontingent betales for det følgende halvår. 

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren pr. e-mail eller brev. Se adresse under bestyrelse.

Der kan først udstedes spillercertifikat, når kontingentet er betalt.