Menu

Udmeldelse

I BG&IF opkræves kontingent hvert halve år for følgende to perioder:

  • 1. januar til 30. juni
  • 1. juli til 31. december

Udmeldelse skal skriftligt inden udgangen af et halvår, så vi undgår arbejdet og udgifterne til at udsende kontingentopkrævning for det kommende halvår. Det vil sige senest den 30. juni eller 31. december. Ellers skal kontingent betales for det følgende halvår. 

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren per e-mail eller brev. Se adresse under bestyrelse.

Der kan først udstedes spillercertifikat, når kontingentet er betalt.